automatisk

Som namnet antyder, så är en automatisk klocka som damklockor, just automatisk, den drivs inte av batterier som ett quartzur. Istället så drivs den av rörelse. Det innebär att när du har denna klocka på dig, och rör på sig, så blir det en kinetisk energi, som gör att en rotor inne i klockan rör sig. Det i sin tur leder till att en drivfjäder sätts igång. Klockan har även en gångreserv, så att den ändå funkar om du inte rör på dig. Låter du klockan ligga ett par dagar, så måste du dra upp den igen.

Vad är kronan?

Kronan kan man säga är en slags skruv. Kronan, eller skruven är det man ställer in tiden med. Är kronan skruvad, så innebär det att den är gängad och då ska du då vrida den motsols för att kunna ställa in vad klockan är.

Vad är en boett?

Boetten är skalet som urverket sitter monterat i. Boetten är oftast tillverkat i stål, guld eller titan.